MOBI academics20193.co ´ आंधळ्याच्या गायी PDF/EPUB

आंधळ्याच्या pdf गायी epub आंधळ्याच्या गायी PDFवडता येणार असतो आणि निवडावा तर लागणारच असतो पर्यवसान ठाऊक नसताना अंधारात घ्यावी लागणारी उडी माणसाच्या आयुष्यात नियत आहे ते हे यालाच आपण स्वातंत्र्य म्हणतो जाणिवेचा लख्ख उजेड नाही आणि नेणिवेचा गच्च अंधार नाही अशा तिन्हीसांजेल?.

वडता येणार असतो आणि निवडावा तर लागणारच असतो पर्यवसान ठाऊक नसताना अंधारात घ्यावी लागणारी उडी माणसाच्या आयुष्यात नियत आहे ते हे यालाच आपण स्वातंत्र्य म्हणतो जाणिवेचा लख्ख उजेड नाही आणि नेणिवेचा गच्च अंधार नाही अशा तिन्हीसांजेल?.

MOBI academics20193.co ´ आंधळ्याच्या गायी PDF/EPUB

[Download] ✤ आंधळ्याच्या गायी By मेघना पेठे (Meghana Pethe) – Academics20193.co घटना घडतात पुरातल्या ओंडक्यासारखी माणसं त्यात वाहून जातात घडायचं ते घडून जघटना घडतात पुरातल्या ओंडक्यासारखी माणसं त्यात वाहून जातात घडायचं ते घडून जातं पण तरीही पर्याय असतातच ठाकलेले तडफडण्याचे हसण्याचे रडण्याचे हरण्याचे जिंकण्याचे क्षमेचे सूडाचे स्वीकृतीचे तुकण्याचे साक्षित्वाचेत्यातला एकच नि.

MOBI academics20193.co ´ आंधळ्याच्या गायी PDF/EPUB

MOBI academics20193.co ´ आंधळ्याच्या गायी PDF/EPUB बाईपणाचं दुख आणि पुरुषद्वेष्टा कांगावा यांच्या पलीकडे जाऊन स्त्रीचं जगणं मेघना पेठे यांनी आपल्या साहित्यातून मांडलं आहे लैंगिकता नैतिकता यांचं अवडंबर न माजवता लिंगातीत सहमानवी नात्याचं आणि न नैतिक जगण्याचं चित्रण त्यांनी आपल्या लेखनातून केलं आहे त्यांची थेट भाषा आणि अभिव्यक्ती यामुळे बंडखोर लेखिका अशी त्यांची ओळख झाली आहे; मात्र त्यांचं लेखन बारकाईने वाचलं तर त्याचे अंतस्तर स्पष्ट दिसतात

3 thoughts on “आंधळ्याच्या गायी

  1. Aniket Patil Aniket Patil says:

    MOBI academics20193.co ´ आंधळ्याच्या गायी PDF/EPUB आंधळ्याच्या pdf, गायी epub, आंधळ्याच्या गायी PDFDifferent Book I found this one different from what I use to read Although Not at stories surprised me But Still a good book I was expecting much after reading hans akela but it was different


  2. Bhagyashri Bhagyashri says:

    MOBI academics20193.co ´ आंधळ्याच्या गायी PDF/EPUB आंधळ्याच्या pdf, गायी epub, आंधळ्याच्या गायी PDFAmazing stories Two of them really touched my heart The author has very nicely portrayed the characters considering psychological aspects The characters have depth and at the same time they are relatable too Impressed Would love to read by the author


  3. Nikhilesh Utpat Nikhilesh Utpat says:

    MOBI academics20193.co ´ आंधळ्याच्या गायी PDF/EPUB आंधळ्याच्या pdf, गायी epub, आंधळ्याच्या गायी PDFखूपच वेगळं पुस्तक पुस्तक अश्या प्रकारे लिहिलं आहे कि वाटतं कोणाबरोबर तरी गप्पा मारतोय किंवा आपल्याला कोणीतरी मनापासून सांगताय छान छोट्या छोटया गोष्टी


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *